Oferta

Ofertę swoją kierujemy do klientów indywidualnych, projektantów i inwestorów budowlanych.

Wykonujemy:

  • Mapy do celów projektowych,
  • Inwentaryzację budynków,
  • Inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu,
  • Tyczenia budynków, budowli i przyłączy,
  • Wznowienia granic,
  • Podziały nieruchomości,
  • Wyłączenia z produkcji rolniczej.

Zapraszamy do współpracy.